Cyrkularność, refurbishment, ślad węglowy -
o co w tym wszystkim chodzi?

Zmiany klimatyczne w ostatnich latach stają się coraz bardziej zauważalne — podwyższone temperatury, powodzie, pożary czy topniejące lodowce dowodzą, że jesteśmy naocznymi świadkami tych procesów. Według większości badań odpowiedzialność za degradowanie środowiska i wszelkich jego następstw jest związana z działalnością człowieka. Z tego powodu coraz częściej dochodzi do reorganizacji procesu produkcji, odzyskiwania surowców czy zarządzania zasobami naturalnymi. Dowiedz się więcej o 3 krokach, które są istotne w budowaniu zrównoważonej przyszłości planety z Fixit! 

Z tego krótkiego Q&A dowiesz się m.in. w jaki sposób skutecznie przyczyniać się do ochrony środowiska. 

Czym jest ślad węglowy i jakie są jego skutki dla środowiska?

Tym terminem określa się wytwarzaną całkowitą emisję gazów cieplarnianych m.in. w trakcie pełnego cyklu życia przedsiębiorstwa. To suma wyrażona w ekwiwalencie CO2eq wszystkich gazów powstałych wskutek działalności organizacji/przedsiębiorstwa – w tym np. produkcji, recyklingu, a także ilości zużytych paliw kopalnych do przetransportowania wytworzonych produktów. Określenie wartości śladu węglowego pomaga redukować skutki powstałego zanieczyszczenia i jest jednym z najskuteczniejszych mierników faktycznego wpływu danego produktu lub usługi na środowisko. 

 

Przeciętna produkcja laptopa generuje przeszło 331 kg CO2, a tylko w 2021 sprzedanych i wyprodukowanych zostało ok. 277 milionów laptopów. Co przekłada się na astronomiczny ślad węglowy, a mówimy tylko o jednym urządzeniu! Generowanie zanieczyszczenia wpływa na degradację środowiska i zwiększanie globalnego ocieplenia Ziemi. Czego efektem są m.in. na ekstremalne warunki pogodowe, załamanie łańcucha produkcji żywności czy brak wody zdatnej do picia. To szereg niekorzystnych zmian zagrażających planecie i człowiekowi.

Co to jest gospodarka w obiegu zamkniętym?

Inaczej można nazwać to cyrkularnością. To sposób zorganizowania gospodarki w taki sposób, aby racjonalnie wykorzystać zasoby i ograniczyć negatywny wpływ produkcji na środowisko. W modelu obiegu zamkniętego dąży się do jak najmniejszego zużycia surowców, minimalizowania powstawiania śladu węglowego i odpadów. Dzięki temu, zmniejsza się emisja energii potrzebnej do wytworzenia produktu, poprzez tzw. zamkniętą pętlę procesów, w której odpady są używane do następnych etapów produkcji. 

 

Gospodarka w obiegu zamkniętym polega również na całkowitym wykorzystywaniu materiałów, odnawiania i naprawiania części, tak aby wydłużyć cykl życia produktów. W procesie cyrkularności istotnymi elementami są także sprawnie działający serwis naprawy oraz prawidłowy recykling. Fixit odpowiada za pełne wsparcie przed- i posprzedażowe producentów w tym zakresie. 

Na czym polega refurbishment?

Jest to proces polegający na fabrycznym odnowieniu poszczególnych części, całego urządzenia lub poddaniu go naprawie w serwisie producenta. Wszystkie te usługi świadczy  Fixit. Odnawianie urządzeń elektronicznych pozwala ograniczyć produkcję elektrośmieci i zredukować wydobycie dóbr naturalnych, a tym samym aktywnie przeciwdziałać największemu wyzwaniu XXI wieku — przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu środowiska. Podczas odzyskiwania urządzeń dba się także o wyeliminowanie szkodliwych substancji, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na atmosferę, glebę czy wodę poprzez rozkład.  

 

Jedną z najczęstszych przyczyn powstania odnowionego produktu jest zwrot konsumencki. Każdy klient, który dokona zakupu przez internet, ma prawo do zwrotu produktu w ciągu 14 dni, bez podawania konkretnej przyczyny. Bardzo często, produkty zwrócone w regulaminowym czasie, pozbawione zostają oryginalnych folii transportowych/ochronnych i z mają otwarte pudełko. Taki produkt, zazwyczaj trafia do ponownej sprzedaży, jednak dopiero wtedy, kiedy zostanie odnowiony. Czynności, takie jak naklejenie folii czy zapakowanie do innego pudełka, sklep może wykonać sam lub zlecić to u dystrybutora bądź  producenta. Kolejnym rodzajem produktów refurbished są sprzęty, które zostały zwrócone do sprzedawcy w ramach gwarancji. 

 

Te zazwyczaj są odsyłane do producenta, autoryzowanego serwisu lub dystrybutora, który zajmie się jego naprawą. W urządzeniu mogą zostać wymienione podzespoły, cała elektronika lub obudowa. W tym ostatnim procesie wszystkie składowe wewnątrz urządzenia zostają przeniesione, a to właśnie one generują największe obciążenie dla środowiska. Zatem,  możliwości naprawy urządzenia jest wiele. Tak odnowiony produkt trafia ponownie do sprzedaży z oznaczeniem refurbished. 

 

Proces odnawiania jest jednym z najbardziej ekologicznych rozwiązań, które znacznie redukują ślad węglowy. Warto pamiętać, że produkcja materiałów do sprzętów elektronicznych odpowiada za 45% emisji CO2eq. Decydując się na zakup odnowionego sprzętu, przyczyniamy się do ochrony środowiska.

 

Newsletter

Bądź na bieżąco i dowiaduj się pierwszy ocennych informacjach z zakresu ekologii i biznesu – wpisz swój adres e-mail!